Anunț de intenție №16/00475 din   12.04.2016 al autorității contractante
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1
Date generaleDatele autorității contractante