Tipul procedurii: Autoritate contractantă:
Destinație achiziției: Obiectul de achiziție:
Data bulletinului de la: pîna la: Numărul bulletinului:
Data aprobării de la: pîna la: