Numărul deciziei AAP: Data deciziei AAP de la: pînă la:
IDNO: Denumire OE:
Tipul de activități ale OE: