Anunț de intenție №16/00326 din   01.03.2016 al autorității contractante
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1
Date generaleDatele autorității contractante