Anunț de intenție №16/00846 din   21.10.2016 al autorității contractante
I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1
Date generaleDatele autorității contractante