Date generale


Cod CPV Statut procedură
Număr BAP Data BAP
Denumirea scurtă a obiectului de achiziţieLocul depunerii ofertelor
Termenul de depunere a ofertelor
Data şi ora deschiderii ofertelor Limba documentaţieiAutoritatea contractantă
Adresa de contact
TelefonData livrării
Condiţiile de livrare
Criteriul de evaluare a ofertelor
Doar rezidenţii Moldovei în baza
Poziții

Bunuri
Documente